Aston Martin Long City Name

Aston Martin Long City Name

HAL-HAZIRKİ MODEL SIRALAMASI

Bir əsr ərzində, Aston Martin avtomobil ikonu, dəbdəbə sinonimi olan marka, irs və həqiqi sənətkarlıq nümunəsinə çevrilmişdir. Bizim bütün modellərimiz, çox müasir mühit daxilində yüksək texnoloji proseslərdən istifadə olunaraq əl ilə və xüsusi sifariş əsasında yığılır. Müasir istehsalın ön sıralarında qalmaqla, hər bir avtomobil dizayn və mühəndis kamilliyini özündə təcəssüm etdirir.

İKİNCİ ƏL

Pre-Owned Car Search

Model

Body Style

Search

The Aston Martin Pre-Owned certification programme ensures our vehicles hold the Assured seal of approval, official commitment to your peace of mind.

Models undergo a 140 point vehicle inspection, to guarantee you receive an Aston Martin that retains the performance and condition you can expect from new. It is only on completion of this inspection that Pre-Owned vehicles are awarded with 12 months Aston Martin warranty.

At our dealership your Pre-Owned ownership experience comprises of extensive knowledge and expertise, alongside unrivalled customer care provided by manufacturer trained sales and service staff. Purchasing an Aston Martin should always be an outstanding experience, regardless of its age.

1880 136Th Place Ne

Bellevue, Washington, 98005-2028

Sales: (+1) 425 562 1000 Servicing: 425.748.0120

Email: rvanderwel@parkplaceltd.com

Opening Hours